ö nce kendİ nİ ,sonra anasını

&Ouml NCE KEND&#304 N&#304 SONRA ANASINI &Ouml NCE KEND&#304 N&#304 SONRA ANASINI Ben turizm sekt&ouml r&uuml yle u&#287 ra&#351 an 26 ya&#351 &#305 nda bir gencim.Maddi durumum iyi oldu&#287 undan dolay&#305 elde edemedi&#287 im &ccedil ok az &#351 ey vard&#305 r.Bundan 2 sene &ouml nce yine bir i&#351 gezisi ve toplant&#305 s&#305 i&ccedil in &#351 ehir d&#305 &#351 &#305 na bodrum &ccedil &#305 kt&#305 m.Neyse ak&#351 am uzeri ucaktan indim ve direk otelime gittim.Saatin ge&ccedil mi&#351 olmas&#305 ndan dolay&#305 o g&uuml n dinlenip ertesi g&uuml n i&#351 yapmay&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml yordum.Otel benim oldu&#287 u i&ccedil in rahat hareket edebilecek pozisyonday&#305 m.Odaya gectim ve soguk bir bira i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 m.Yan oda#8217 dan gelen sesler beni biraz sinirlendirmi&#351 ti.Balkon kap&#305 lar&#305 a&ccedil &#305 k oldu&#287 undan dolay&#305 sesleri duyulab&#305 l&#305 yordu.Ben&#305 m tv ac&#305 k oldugu &#305 c&#305 n fazla duyam&#305 yordum.Tv. sesini k&#305 st&#305 m ve balkona gect&#305 m biram&#305 al&#305 p.Biraz kulak misafiri oldum konusulanlara. &#304 yiki duygular&#305 mla hareket etmi&#351 im ve balkona ge&ccedil mi&#351 im.Gen&ccedil bir k&#305 z babas&#305 na #8220 bu saatte havuza girsem bi&#351 ey olmazki#8221 diye sitem ediyodu.Babas&#305 ise yasak oldugunu g&ouml revlilerin izin verm&#305 yeceg&#305 n&#305 s&ouml l&uuml yodu.K&#305 z &#305 srarla girmek isted&#305 g&#305 n&#305 soluyo ve babas&#305 izin versin diye alttan al&#305 yodu.O an kendime cok k&#305 zm&#305 st&#305 m.Ak&#351 amlar&#305 havuza girmen&#305 n yasak oldugunu soled&#305 g&#305 m &#305 c&#305 n. Ak&#305 ll&#305 ca d&uuml &#351 &uuml n&uuml p hareket etmel&#305 yd&#305 m.Ve dusundugumde bu saatte havuz hak&#305 katen guzel olab&#305 leceg&#305 n&#305 h&#305 ssett&#305 m.Havlumu ald&#305 m ve havuza dogru gittim.Bir anda havuza dalmamla c&#305 kan ses bir olmu&#351 tu.Elimden geld&#305 g&#305 nce ses yapmaya cal&#305 s&#305 yor ve duymas&#305 n&#305 &#305 st&#305 yordum.Birka&ccedil kula&ccedil atarken hafif goz uclar&#305 yla onlar&#305 n balkonuna bakt&#305 g&#305 mda k&#305 z&#305 n balkonda gordum. Sonra s&#305 rt&#305 m&#305 balkona d&ouml nerek onu dinlemeye &ccedil al&#305 &#351 &#305 yordum.Babas&#305 na #8220 gordunmu havuzda biri var.Hani yasakt&#305 diye#8221 seslendi. Babas&#305 n&#305 n balkona gelmes&#305 yle ben&#305 gormesi b&#305 raz onu uzm&uuml &#351 t&uuml gal&#305 ba.&ccedil unku ses&#305 c&#305 km&#305 yordu.K&#305 sa bir zaman sonra arkamda #8220 pardon #8220 diye bir ses dondugumde k&#305 z&#305 n babas&#305 bu saatte havuza girmen&#305 n yasak oldugunu b&#305 l&#305 yordum #8220 dedi. Bende evet yasak. Buran&#305 n sahibi oldu&#287 umu s&ouml lemedim ama sadece ben yetk&#305 l&#305 y&#305 m ondan dolay&#305 g&#305 rdi&#287 imi soled&#305 m. Ve problem olup olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 sordum.Adam ise k&#305 z&#305 mda girmek istiyo ama izin vermedim ve sadece merak etti&#287 im i&ccedil in size sordum dedi.Bende kendisine ben havuzdayken ve &ccedil &#305 kana kadar k&#305 z&#305 n&#305 z girebilir dedim.Adam&#305 n yuzunde hafif bir sevin&ccedil le tesekur ett&#305 g&#305 n&#305 duydum ve yukar&#305 c&#305 kt&#305 .5 dk sonra k&#305 z&#305 geldi.ama harbiden manyak tatl&#305 sexi ve guzel bir k&#305 z.Bana once tesekur ederek sonrada ad&#305 n&#305 soled&#305 .Ad&#305 asl&#305 ym&#305 &#351 .Rica ederim dedim ve ama baban&#305 za soled&#305 m.Ben burada oldugum sures&#305 nce girebilirsiniz dedim. Tamam deyip havuza atlad&#305 .Ve tam o esnada suyun d&#305 b&#305 nden c&#305 karken bikinisinin ust parcas&#305 ac&#305 lm&#305 &#351 t&#305 ve soguk kanl&#305 l&#305 kla onu duzeltmeye cal&#305 &#351 &#305 yor du.G&ouml rd&uuml &#287 &uuml m manzara kar&#351 &#305 s&#305 nda onu kesin sikmel&#305 y&#305 m diye akl&#305 mdan gec&#305 r&#305 yodum. Balkonlar&#305 na bakt&#305 g&#305 mda &#305 &#351 &#305 k s&ouml nm&uuml &#351 t&uuml . Biraz yakla&#351 arak muhabbete etmek istedim.Ve k&#305 z hak&#305 katen s&#305 cak kanl&#305 b&#305 r&#305 s&#305 yd&#305 ve oda hemen konusmaya ba&#351 lad&#305 .Nerden geldiklerini falan sordum.&#304 stanbul dedi.Bu beni birazdaha sevindirmi&#351 ti.Cunku bende istanbulda yas&#305 yordum.Ve ben kendisine hadi &ccedil &#305 k&#305 yoruz.Yeter bu kadar dedim. K&#305 z bir anda l&uuml tfen nolur falan demeye ba&#351 lad&#305 . Ve ben saatin ge&ccedil oldu&#287 unu yoldan geldi&#287 imi ve d&#305 nlenmeye &#305 ht&#305 yac&#305 m oldugunu soluyodum.Cunku cok yorgundum. Ama ben daha doymad&#305 m b&#305 razdaha kal&#305 n lutfen diye &#305 sar ediyodu.Yan&#305 ma yakla&#351 arak dudaklar&#305 ma uzun tatl&#305 bir buse kondurarak hadi bu havuzun tad&#305 n&#305 c&#305 karal&#305 m dedi.Hani derler ya Allahtan istedim bir g&ouml z Allah verdi iki g&ouml z #61514 #61514 Ama cok d&#305 kkatl&#305 olmal&#305 yd&#305 m.Cunku bu olay&#305 n sonunda hem rezil olma hemde kar&#305 yer&#305 m&#305 n b&#305 tmes&#305 olab&#305 l&#305 rd&#305 .yuzmeye ba&#351 lad&#305 k ve ben suyun alt&#305 ndan bacaklar&#305 n&#305 tutup kend&#305 me cekt&#305 m.Zaten uyanmaya haz&#305 r bekleyen sikim kendini hissetirmeye ba&#351 lad&#305 .Asl&#305 y&#305 kend&#305 me cekmemle bacaklar&#305 n&#305 bacaklar&#305 ma dolamas&#305 bir oldu.havuzda c&#305 lg&#305 nca opusmeye ba&#351 lad&#305 k.Adeta diliyle dudaklar&#305 m&#305 yal&#305 yor cenem&#305 yalay&#305 p haf&#305 f &#305 s&#305 r&#305 klar at&#305 yodu.Sikim &#351 ortumu delecek &#351 ekilde k&#305 varn&#305 yo ve b&#305 r anda k&#305 z&#305 n bacaklar&#305 n&#305 haf&#305 ften hareket ett&#305 rmes&#305 yle sikim rahatlay&#305 p asl&#305 n&#305 n bacaklar&#305 n&#305 n aras&#305 na yerle&#351 mi&#351 ti bile.Asl&#305 bunu hissetmi&#351 olcakki bacaklar&#305 n&#305 &#305 y&#305 ce sar&#305 p haf&#305 f hareket ediyodu suyun ustunde.Ben dudaklar&#305 n&#305 opup kulaklar&#305 n&#305 haf&#305 f yalay&#305 p onu mest etmeye cal&#305 s&#305 yordum.Bir yandan da etraf&#305 kesiyodum.Asl&#305 gozler&#305 n&#305 kapatt&#305 ktan sonra anlad&#305 mki art&#305 k zevke gelmi&#351 ve kend&#305 ini kasm&#305 yordu.Bikinisinin &uuml st&uuml nden g&ouml g&uuml slerini &ouml p&uuml yor hafiften &#305 s&#305 r&#305 yordum.elimlede kal&ccedil alar&#305 n&#305 oksuyordum.Zaten suda sevi&#351 mek beni her zaman mutlu etmi&#351 tir.Asl&#305 bir anda kucag&#305 mdan &#305 nerek suyun dibine dal&#305 p sikimi sortumun aras&#305 ndan c&#305 kard&#305 .Tekrar c&#305 k&#305 p birdaha dald&#305 &#287 &#305 nda suyun i&ccedil inde adeta sikimi azg&#305 na alm&#305 &#351 ve beni olduruyodu.Arada bir c&#305 k&#305 p nefes al&#305 p tekrar ayn&#305 s&#305 n&#305 yap&#305 yodu.Hem suyun dibinde mukemmel &#351 ekilde nefes&#305 n&#305 tutab&#305 l&#305 yor hemde i&#351 ini yap&#305 yodu.&Ccedil ok &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m.Art&#305 k dayanam&#305 yordum.ve toparland&#305 m.Hemen c&#305 kal&#305 m ve odama gel ded&#305 m.Odalar villa &#351 aklinde yani apart &#351 eklinde oldu&#287 u i&ccedil in rahatt&#305 .Hemen c&#305 kt&#305 k ve arkamdan geldi.Odaya dudak duda&#287 a girdik.O esnada kap&#305 y&#305 bile kilitlemedim.Sadece kapatt&#305 m.Asl&#305 ya &#305 &#351 &#305 kta bakt&#305 &#287 &#305 mda harbiden yine onu arzulam&#305 &#351 t&#305 m.Bukadar g&uuml zel oldu&#287 unu d&uuml &#351 &uuml nm&uuml yordum.Ya&#351 &#305 yakla&#351 &#305 k 20 veya 21 dir.Sorma gere&#287 i bile duymad&#305 m.Bikinisini bir hamlede &ccedil &#305 kard&#305 m ve g&ouml g&uuml slerini yalamaya ba&#351 lad&#305 m.Meme uclar&#305 n&#305 &#305 s&#305 r&#305 p d&#305 l&#305 mle hareketlend&#305 r&#305 yodum.Asl&#305 dan gelen sesler hem ben&#305 etkiliyo hemde onu sab&#305 rs&#305 zland&#305 r&#305 yordu.Art&#305 k dayanam&#305 yorduk.Bikinisinin alt par&ccedil as&#305 n&#305 c&#305 kard&#305 &#287 &#305 mda am&#305 ndan gelen o mukemmel koku ba&#351 &#305 m&#305 d&ouml nd&uuml rm&uuml &#351 ve am&#305 n&#305 n hafif ustundeki dudak &#351 eklinde yap&#305 lan d&ouml vme ben&#305 etk&#305 lemi&#351 ti.Art&#305 k bence s&#305 ras&#305 gelmi&#351 ti.Ya&#287 &#305 n &uuml st&uuml ne kucaklay&#305 p att&#305 ktan sonra am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m.Bacaklar&#305 n&#305 hafiften a&ccedil t&#305 m ve dilimi etraf&#305 nda gezdirmeye ba&#351 lad&#305 m.Art&#305 k duymak istedi&#287 im kelimeleri duyuyordum.Hadi art&#305 k.S&#304 K BEN&#304 ,, G&#304 R &#304 &Ccedil &#304 ME D&#304 YE &#304 NL&#304 YODU. Ama niyetim onu delirtmekti.Am&#305 n&#305 n i&ccedil ine dilimi sokup &ccedil &#305 kard&#305 kca deliriyo ve a&#351 &#305 r&#305 sulanmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 .Nerdeyse kendi parma&#287 &#305 n&#305 am&#305 na sokmak istiyodu.&Ccedil &uuml nk&uuml kudurmu&#351 tu.Ve yava&#351 &ccedil a sikimi bacaklar&#305 na deydirmeye ba&#351 lad&#305 m.Bald&#305 rlar&#305 ndan am&#305 n&#305 n ustune geldi&#287 imde am&#305 na hafiften dokundurup &ccedil ekiyodum.Art&#305 k ne onun nede ben&#305 m dayanacak gucum kalmad&#305 .Bir hamlede am&#305 na yapt&#305 g&#305 m bask&#305 dan ve &#305 slak olmas&#305 ndan dolay&#305 olusan kolayl&#305 ktan asl&#305 dan gelen derin bir ohhhh sesi ikimizide rahatlatm&#305 &#351 t&#305 .Set hareketlerle am&#305 n&#305 sikiyor sallanan memelerini &#305 s&#305 r&#305 yorum.Nerdeyse ta&#351 aklar&#305 ma kadar am&#305 na sokmaya &ccedil al&#305 s&#305 yordum.Ve bir anda &ccedil e&#351 meden &ccedil &#305 kan su gibi sikimden spermler akmaya ba&#351 lad&#305 .Hem am&#305 n&#305 n i&ccedil ine bo&#351 ald&#305 m ve sonrada c&#305 kar&#305 p v&uuml cuduna bo&#351 ald&#305 m.Bo&#351 almadan sonra gelen rahatl&#305 ktan dolay&#305 yan&#305 na uzand&#305 &#287 &#305 mda kar&#351 &#305 mda duran kad&#305 n beni korkuttu.Tam toparlanmaya &ccedil al&#305 &#351 &#305 rken asl&#305 bir anda anne dedi.Ve beyn&#305 mden sular dokuldu.Korkudan sikim bile g&ouml r&uuml nmicek hale gelmi&#351 ti#61514 #61514 k&#305 z&#305 na bakarak baban uyudu ve s&#305 z&#305 havuzda izled&#305 m yetmedi ses&#305 n&#305 z&#305 odadan d&#305 nled&#305 m.Ben&#305 m hal&#305 m&#305 dusuneb&#305 l&#305 yomusun dedi.Asl&#305 da gel anne &ccedil etin g&uuml zel sikiyo.sanada yeter banada yeter demesiyle y&uuml z&uuml mde g&uuml ller a&ccedil m&#305 &#351 t&#305 .:#61514 #61514 Annesinin bir anda saten geceli&#287 ini &ccedil &#305 karmas&#305 benim sikimin harekete ge&ccedil irmi&#351 ti bile.annesi yan&#305 ma gelip dudaklar&#305 ma as&#305 ld&#305 .&Ccedil &#305 lg&#305 nca &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k.Hakikate am&#305 hala &#305 slakt&#305 bunu hissediyordum.annes&#305 n&#305 n dili agz&#305 m&#305 n i&ccedil inde di&#351 erime kadar deydiriyodu.bir anda sikimde &#305 slakl&#305 k hissetim.bakt&#305 g&#305 mda asl&#305 azg&#305 na alm&#305 &#351 hem deli gibi yal&#305 yor hemde am&#305 yla oynuyordu.Hayat&#305 mda cok ili&#351 ki yasad&#305 m e&#351 lerle bile yapt&#305 m ama bu ben&#305 m &#305 c&#305 n unutulmaz&#305 n otes&#305 ndeyd&#305 .Annesi asl&#305 y&#305 biraz iterek sikimi azg&#305 na ald&#305 .Asl&#305 ise annes&#305 n&#305 n yer&#305 n&#305 alm&#305 s dudaklar&#305 m&#305 &#305 s&#305 r&#305 yordu.Annesi kucag&#305 ma oturdu ve sikimi am&#305 na gel&#305 cek sek&#305 lde bir anda hareket etmeye ba&#351 lad&#305 .Asl&#305 annesinin memelerini yalamaya ba&#351 lad&#305 ve bende annesinin bacaklar&#305 n&#305 ay&#305 r&#305 p am&#305 na h&#305 zl&#305 ritimlerle gidip geliyordum.Ve o anda ikinci zevkli an&#305 m&#305 yas&#305 yordum.Bu sefer annesinin am&#305 na patlad&#305 m.Ama ikiside doymak bilmiyo.Asl&#305 bu sefer beni arkamdan yap diyordu.Ama ilk olucak ac&#305 tma d&#305 yordu.Dinlenmeye bile f&#305 rsat vermeden &ouml nce yalay&#305 p kald&#305 rd&#305 ve kremsiz g&ouml t&uuml ne dayad&#305 .Hafif bas&#305 ncla sesi yukseldi.A&#287 z&#305 n&#305 tuttum ve art&#305 k olan olucak dedim.Bask&#305 yapt&#305 m.Asl&#305 n&#305 n g&ouml t&uuml n&uuml delmi&#351 tim.Asl&#305 ya bakt&#305 &#287 &#305 mda g&ouml z&uuml nden ya&#351 geldi&#287 ini g&ouml rd&uuml m.Art&#305 k sabah olucakt&#305 nerdeyse.&Uuml &ccedil &uuml m&uuml z g&uuml zel bir du&#351 al&#305 p herkes odas&#305 na ge&ccedil ti.Herkese bol sexli g&uuml nler.Di&#287 er an&#305 lar&#305 m&#305 da sizlerle payla&#351 &#305 cam.Yeni heyecanlar ya&#351 amak isteyenlere kap&#305 m a&ccedil &#305 k Yaz&#305 n tan&#305 &#351 al&#305 m.Bir kereden bi&#351 ey olmaz

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08