kuzenimin o dolgun gö tü

ben 16 ya&#351 &#305 nda sa&#287 l&#305 kl&#305 bir erke&#287 im.bu ergenlik &ccedil a&#287 &#305 na girince iice cinsel arzular&#305 m artt&#305 .benle ayn&#305 ya&#351 ta olan bi kuzenim var ona bu aralar kafay&#305 takt&#305 m o kadar seksi dolgun bir g&#305 &ccedil &#305 var sikmemek elde de&#287 il asl&#305 nda k&#305 zlar ilgi alan&#305 m ama hi&ccedil bir k&#305 zda bu kadar ii mal oldu&#287 unu sanm&#305 orum.ama kuzenim sel&ccedil u&#287 unda bende g&ouml z&uuml yok de&#287 il hani bana ilgisi oldu&#287 unu &ouml nceden anlam&#305 odum sonradan kendini belli etti misafli&#287 e ailesiyle geldiklerinde benim kobraya &ccedil ok bak&#305 ordu ben &ouml yle &#351 akas&#305 na beni k&#305 zd&#305 rmak i&ccedil in yapt&#305 &#287 &#305 n&#305 zannediyodum &ouml nceden ama sonradan i&#351 ler de&#287 i&#351 ti.benden iki ya&#351 k&uuml &ccedil &uuml k olan bi kuzenim daha var o benden &ouml nce sel&ccedil u&#287 un g&#305 &ccedil &#305 n&#305 be&#287 eniordu.art&#305 k k&uuml &ccedil &uuml k kuzenim kaz&#305 mla sabr&#305 m&#305 z kalmam&#305 &#351 t&#305 .sel&ccedil uk resmen bize gelin beni sikin der gibiydi bi g&uuml n bilgisayar oyunu oynamak i&ccedil in kuzenim kaz&#305 m benle sel&ccedil u&#287 u &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 bizde gittik.gidince hemen oyuna ba&#351 lad&#305 k.oynama ba&#351 lad&#305 &#287 &#305 m&#305 zda saat iki gibiydi zaman su gibi ak&#305 p ge&ccedil iordu oyuna dalm&#305 &#351 t&#305 k.hala o&#287 lunu n anneannesi bir yere misafirli&#287 e gitmi&#351 ti bizide o y&uuml zden &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 kaz&#305 m.ma&ccedil oynama s&#305 ras&#305 sel&ccedil ukla bana geldi ma&ccedil a ba&#351 lad&#305 k ikinci yar&#305 da kaz&#305 m kula&#287 &#305 ma bi &#351 eyler f&#305 s&#305 ldad&#305 tam duyamad&#305 m kaz&#305 m bana haz&#305 r anneannesi yokkken sel&ccedil u&#287 u sikelim diordu bende &ccedil ok riskili bi i&#351 manyakm&#305 s&#305 n diordum o da bana merak etme o da &ccedil ok istiyo diodu kafam&#305 za koymu&#351 tuk kaz&#305 m sel&ccedil u&#287 un &uuml zerine atlad&#305 bo&#287 u&#351 uyo gibi yaparak sel&ccedil u&#287 un da boyu baya uzundu ama g&ouml t&uuml s&uuml per di oyerde bo&#287 u&#351 urken ben sel&ccedil u&#287 un kilotunu &ccedil &#305 karmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 m sel&ccedil uk bir anda ne yap&#305 orsunuz falan dedi asl&#305 nda o da istiyordu ama kendini naza veriodu kaz&#305 m &ouml n&uuml ne 400 ka&#287 &#305 t at&#305 nca sel&ccedil uk soyunmaya ba&#351 lad&#305 bir anda kaz&#305 m hemen g&ouml t&uuml ne sald&#305 rd&#305 bende bilgisayar&#305 kald&#305 r&#305 p oraya uzand&#305 m sel&ccedil uk &#351 eyimi yalamaya ba&#351 lad&#305 nas&#305 k zevk ald&#305 &#287 &#305 m&#305 ancak ben bilirim kaz&#305 mda sel&ccedil u&#287 un g&ouml t&uuml n&uuml sikmeye ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 bile o oh oh die ba&#287 &#305 r&#305 ordu bir yandan da saate bak&#305 orduk kaz&#305 m yorulunca sel&ccedil u&#287 un g&ouml t&uuml n&uuml sikmeye ben ge&ccedil timor taramal&#305 t&uuml fek gibi sikiyordum sel&ccedil u&#287 un bay&#305 laca&#287 &#305 ndan korkuyodum ama o tam tersine o kadar zevk al&#305 orduki a&#287 z&#305 ndan fuck me die bir s&ouml z duyduk kaz&#305 ma sordum o da anlam&#305 n&#305 bilmioru s&ouml l&uuml kteb bakt&#305 m ve beni sik oldu&#287 unu &ouml &#287 rendik kaz&#305 m anlam&#305 n&#305 &ouml &#287 renince sel&ccedil u&#287 u kuca&#287 &#305 na ald&#305 &ouml yle bi hopalt&#305 rodu ki koltuk yatak yere &ccedil &ouml k&uuml cekti kaz&#305 ma yava&#351 yava&#351 dememe ra&#287 men o &#305 srarla bast&#305 r&#305 ordu nerdeyse &ouml ld&uuml r&uuml cekti bana benim ad&#305 m kazm&#305 bu gt bana a&#351 &#305 r&#305 laz&#305 m diordu sel&ccedil u&#287 u fazla sikemedim kaz&#305 m y&uuml z&uuml nden sonra saat 6 gibi oldu kaz&#305 m yorulup bana verdi son postay&#305 da ben vurdum sel&ccedil u&#287 a sel&ccedil uk &ccedil ok terlemi&#351 ti ama hale azg&#305 nl&#305 &#287 &#305 gitmemi&#351 ti bir ara kaz&#305 m a&#287 lar gibi oldu pi&#351 man oldu&#287 unu anlad&#305 m bende o na o zaman neden girdik bu i&#351 e die ba&#287 &#305 rd&#305 m saat 7 yi bulmu&#351 tu sel&ccedil uk ta &#351 eyimi yalamaktan hi&ccedil vazge&ccedil medi sonra babannem geldi ve bizim sex partisi son buldu o gelmeden &ouml nce tuvalete kaz&#305 mla bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 k sel&ccedil uk ta g&ouml t&uuml nden bo&#351 ald&#305 b&uuml t&uuml n hal&#305 lar kirlendi ben gay de&#287 ilim beni tahrik eden kuzenimdi ve cezas&#305 n&#305 buldu

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08