ilk sinamada gö rdü m ve becerdim

Antalyada sinamaya gitim s&#305 k&#305 &#351 &#305 nca tuvalete &ccedil &#305 kt&#305 m tuvalette iki erkek sevi&#351 iyordu utand&#305 m tekrar salona d&ouml nd&uuml m ama akl&#305 m orda kalm&#305 &#351 t&#305 seyretmek istiyordum.Tekrar tuvalete seyretmek i&ccedil in &ccedil &#305 kt&#305 &#287 &#305 mda sevi&#351 me son bulmu&#351 sadece &#351 ah&#305 slardan gen&ccedil olan 22-23 ya&#351 lar&#305 ndaki vard&#305 .BOZUNTUYA VERMEDEN TUVALET &#304 HT&#304 YACIMI G&Ouml RD&Uuml M VE &Ccedil IKARKEN BAKTIM KAPI &Ouml N&Uuml NDE DURMU&#350 BEN&#304 BEKL&#304 YOR USULCA YANIMA SOKULUP ATE&#350 &#304 N VARMI DED&#304 VE B&#304 R ANDA elleri ile sikime sar&#305 ld&#305 ne yapaca&#287 &#305 m&#305 &#351 a&#351 &#305 rd&#305 m ka&ccedil sam&#305 vursam&#305 bilemedim ve bir anda tutup kendime &ccedil ekerek dudaklar&#305 ndan &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 m &ccedil ok gen&ccedil ve yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 yd&#305 orac&#305 kta soyundu i&ccedil inde bayan kiliotu vard&#305 arkas&#305 n&#305 d&ouml n&uuml p s&uuml rt&uuml nerek beni iyce kudurtu deli&#287 ini &#305 slay&#305 p kendisini lavaboya dayad&#305 m ve g&ouml t&uuml ne yara&#287 &#305 m&#305 ge&ccedil irdim kar&#305 m&#305 nkine bile bu kadar rahatge&ccedil iremiyordum &ccedil &uuml nk&uuml nazlan&#305 yordu ve h&#305 zl&#305 h&#305 zl&#305 gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 m bakt&#305 m elerimle ok&#351 amam&#305 istiyor b&uuml t&uuml n v&uuml cudunu ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 melimden tutarak kendi yarag&#305 na g&ouml t&uuml r&uuml p ellerime verdi oan ilkkez ba&#351 ka bir yara&#287 &#305 ellerime la&#305 yordum ve bu beni &ccedil ok heycanland&#305 rd&#305 ve bu esnada i&ccedil ine h&#305 zl&#305 h&#305 zl&#305 gidip gelerek iniltiler ras&#305 nda bo&#351 ald&#305 m &ccedil &#305 kar&#305 p lavaboda y&#305 kad&#305 ktan sonra &ouml p&uuml p g&ouml nderdim &#351 u an onu d&uuml &#351 &uuml n&uuml yorum

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08