eski sewgilim annesi ve 2 arkdaş

merhaba ben sarp 15 ya&#351 &#305 nday&#305 m size ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en bi olay&#305 anlataca&#287 &#305 m ve bu anlatt&#305 klar&#305 m tamam&#305 yla ger&ccedil ektir. bundan 3 ay &ouml nce ben murat ve o&#287 ulcan bira i&ccedil iyorduk akl&#305 ma ece geldi bnm eski sewgilimdi arad&#305 &#287 &#305 mda bende i&ccedil iyorum isterseniz bana gelin birlikte i&ccedil elim dedi bizde tamam dedik biz biralar&#305 ald&#305 k ve ecelere gittik bu baya sarho&#351 tu gitti&#287 imizde saten bunu bira vuruyordu biz 2 tane daha i&ccedil irdik iyice u&ccedil mu&#351 tu bu &#351 i&#351 e &ccedil evirmece oynamaya ba&#351 lad&#305 k orda baya samimeyeti kurduk art&#305 k olay&#305 n enreye gitce&#287 i belliydi ben eceye gel biz senin odana gidelim hem sende yat biraz dedim oda annemlerin odas&#305 na gidelim dedi oran&#305 n yata&#287 &#305 2 ki&#351 ilikti sende gel yat benle diyordu bende d&uuml nden raz&#305 yd&#305 m yatt&#305 m yan&#305 na samimiyet baya artt&#305 &#287 &#305 ndan ben bunu ellemeye ba&#351 lad&#305 m kulaklar&#305 n&#305 fln yal&#305 yordum buda baya &#351 &#305 mard&#305 ve beni &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 ben bunun &uuml st&uuml n&uuml &ccedil &#305 kard&#305 m g&ouml &#287 &uuml slerini yal&#305 yordum bu duruma bi anda nas&#305 l geldik bende anlamam&#305 &#351 t&#305 m bu kula&#287 &#305 ma fazla uzatma diye f&#305 s&#305 ldad&#305 bende hemen ete&#287 ini &ccedil &#305 kard&#305 m p&uuml r&uuml rs&uuml z bi amc&#305 &#287 &#305 vard&#305 ben yalamaya ba&#351 lad&#305 m bu art&#305 k dayanamayordu boz bni ! diyerek inlemeye ba&#351 lad&#305 ama ben bozmak istemiodum ba&#351 &#305 ma kalmas&#305 n diye ama g&ouml t&uuml mden almam dedi ve bende tamam bozuyorum o zaman dedim saten amc&#305 &#287 &#305 baya suluydu hemen girer diye d&uuml &#351 &uuml nm&uuml &#351 t&uuml m ama daha ba&#351 &#305 n&#305 n yar&#305 s&#305 n&#305 soktum ve dur yava&#351 yapma demeye ba&#351 lad&#305 biraz daha zorlad&#305 m ve ba&#351 &#305 girmi&#351 ti inlemesi beni &ccedil ok tahrik etmi&#351 ti ve bi anda k&ouml kledim bu a&#287 lamaya ba&#351 lad&#305 ac&#305 yor diye ama ben takm&#305 yordum ama 5-6 kez gitgelden sonra al&#305 &#351 t&#305 sesleri duyunca arkiler geldi ne oluyor diye kap&#305 y&#305 a&ccedil t&#305 lar ece hemen &ccedil &#305 k&#305 n diye ba&#287 &#305 rd&#305 bende onlara g&ouml z k&#305 rpt&#305 m sizide al&#305 cam manas&#305 nda bunlar tamam diyip &ccedil &#305 kt&#305 ecenin iniltileri iyice artt&#305 ve patlad&#305 bi ka&ccedil gitgelden sonra bende &ccedil &#305 kard&#305 m ve y&uuml z&uuml ne patlad&#305 m ece &ccedil ok sinirlenmi&#351 ti k&#305 zg&#305 n k&#305 zg&#305 n banyoya gitti ve y&uuml z&uuml n&uuml y&#305 kad&#305 bende arkada&#351 lar&#305 n yan&#305 na gittim anlatt&#305 m olanlar&#305 ben murat ve o&#287 ulcan banyoya girdik hemen arkas&#305 ndan bu yere d&uuml &#351 m&uuml &#351 t&uuml saten ayakta durcak hali yoktu sarho&#351 luktan biz bunu odaya g&ouml t&uuml rd&uuml k yata&#287 a yat&#305 rd&#305 k o&#287 ulcan hemen soyunup amc&#305 &#287 &#305 n&#305 n oraya gitmi&#351 ti biraz &ouml nce patlatt&#305 &#287 &#305 m amc&#305 &#287 &#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 muratta g&ouml &#287 &uuml slerine sald&#305 rd&#305 ve penisini &ccedil &#305 kar&#305 p a&#287 z&#305 na verdi bu tiksindi ve almak istemedi ama zorlay&#305 nca mecburen ald&#305 o&#287 ulcan g&ouml t&uuml ne girmek istiyordu benden krem istedi bende hemen i&ccedil erden al&#305 p geldim o&#287 ulcan yata&#287 a s&#305 rt&uuml st&uuml yatt&#305 ecede ald&#305 kremi bi yandan o&#287 ulcan&#305 n sikini bi yandanda kendi g&ouml t&uuml n&uuml kremliyordu oda s&#305 rt&uuml st&uuml o&#287 ulcan&#305 n &uuml st&uuml ne yatt&#305 o&#287 ulcan&#305 n penisi 20 cm ecenin g&ouml t deli&#287 ide daha &ouml nce sikilmemi&#351 ti ece tam alm&#305 &#351 o&#287 ulcan&#305 n yarra&#287 &#305 sokuyorduki daha ba&#351 &#305 girdi bu hemen kalkmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 ama o&#287 ulcan b&#305 rakmad&#305 ve bi anda oturttu yara&#287 &#305 n &uuml st&uuml ne bunun g&ouml tnden kanlar ak&#305 yodu ve a&#287 lamaya ba&#351 lad&#305 yine ,ben teselli ediyodum ge&ccedil ecek fln diye ama murat bo&#351 dururmu abaza buldu k&#305 z&#305 sikicek illa hemen gitti amc&#305 &#287 &#305 na girdi k&#305 z amc&#305 &#287 &#305 ndan 2.kez g&ouml t&uuml nden ilkkez al&#305 yordu ve tosta girdi &ouml l&uuml cek gibiydi iniltiler apartman&#305 kaplam&#305 &#351 t&#305 birden arkamda birini hissetim bu annesiydi annesiyle babas&#305 ayr&#305 ya&#351 &#305 yorlard&#305 ben aylin teyzeyi hemen uzakla&#351 t&#305 rd&#305 m ordan ve ecemin odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m konu&#351 uyorduk aylin teyze inanam&#305 yordu ben rahatlarn&#305 bozma &#351 imdi fln dedim ve zor oturttum onu bu k&#305 z&#305 na sayd&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 bak orospuya biz 1 tane bulam&#305 yoz 3 ayd&#305 r sex yapm&#305 yoz bu orospu 3 tane birden bulmu&#351 diyordu bende kendimi g&ouml stererek al i&#351 te ben neyim burda aylin teyze dedim ve hemen yat&#305 rd&#305 m ecemin yata&#287 &#305 na hi&ccedil bir&#351 ey oku&#351 muyorduk sadece i&#351 imize bak&#305 yorduk ben bunu yalamaya ba&#351 lad&#305 m 30 dk kadar oral sex yapt&#305 k ama bu art&#305 k iyice kopmu&#351 tu bana sik art&#305 k aylin teyzeni demeye ba&#351 lad&#305 bende dayanamad&#305 m amc&#305 &#287 &#305 geni&#351 tir diye direk dayad&#305 m k&ouml k&uuml ne kadar amc&#305 &#287 &#305 darac&#305 km&#305 &#351 me&#287 ersem 3 ay siki&#351 medi&#287 i i&ccedil in daralm&#305 &#351 iyice ben bunu bacak omuza alm&#305 &#351 t&#305 m baya gitgelden sonra bu &ccedil &#305 &#287 l&#305 klarla bo&#351 ald&#305 ama &ouml l&uuml gibiydi ben bi ara korktum bay&#305 ld&#305 diye 😀 bende bo&#351 durmad&#305 m bi ecelere bak&#305 y&#305 m dedim bunlarda yatm&#305 &#351 yata&#287 a dinleniyorlard&#305 ben ald&#305 m eceyi du&#351 a g&ouml t&uuml rd&uuml m ve ikimiz du&#351 a girdik sular&#305 n alt&#305 nda g&ouml tten siktim onu ve &ccedil &#305 kt&#305 k du&#351 tan odaya gitti&#287 imizde annesi muratla o&#287 ulcan&#305 n yaraklar&#305 alm&#305 &#351 s&#305 vazl&#305 yordu biz art&#305 k t&uuml m olaylara seyirci kal&#305 cakt&#305 k eceyle &ccedil &uuml nk&uuml &ccedil ok yorulmu&#351 tuk eceye yapt&#305 klar&#305 pozisyonun ayn&#305 s&#305 n&#305 aylin teyzeye yapt&#305 lar aylin teyzenin sesi k&#305 s&#305 lm&#305 &#351 t&#305 ba&#287 &#305 rmaktan hepsi bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 aylin teyze kalkt&#305 &#287 &#305 nda bacak aras&#305 ndan yere sperm ak&#305 yordu hemen gittiler du&#351 a girdiler ve bende eve gittim art&#305 k her hafta mutlaka 2 kere bulusup siki&#351 iyoruz…

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08