ç ı lgı n grup

Biz 6 arkada&#351 3&uuml k&#305 z 3&uuml erkek olmak &uuml zere bi arkadas&#305 m&#305 z&#305 n evinde parti veriyorduk tabi i&ccedil ki s&#305 n&#305 rs&#305 zd&#305 biz bu k&#305 zlar&#305 n i&ccedil kilerini bayan azd&#305 r&#305 c&#305 ila&ccedil koyduk ve aradan yarm saat ge&ccedil ti ge&ccedil medi k&#305 zlarda bi hiperaktiflik olu&#351 tu ve baslad&#305 lar sulanmaya bizde erkekler olarak k&#305 zlarla bi odada grup yapmaya karar verdik ve bir odaaya ge&ccedil tik ve k&#305 zlar baya azd&#305 &#287 &#305 i&ccedil in k&#305 zlar bizi koltu&#287 a otutturdu ve kar&#351 &#305 m&#305 zda soyunmaya baslam&#305 slard&#305 ve bu arada bizim osmanlar ( penis ) &ccedil oktan dikilmi&#351 ti k&#305 zlar ilk &ouml nce penislerimisi yalad&#305 lar sonradan k&#305 sa bi sevi&#351 me fasl&#305 ndan sonra i&#351 in en can al&#305 c&#305 noktas&#305 na geldik vuru&#351 maya ve baslad&#305 k ilk &ouml nce duygu arkada&#351 &#305 m&#305 s&#305 yat&#305 rd&#305 k onun alt&#305 na bi erkek arkadas&#305 m&#305 z ge&ccedil ti ve am&#305 na soktu arkadanda bos dururumu ceyhun arkada&#351 &#305 m&#305 sda g&ouml tten &ccedil akt&#305 bi arkada&#351 &#305 m&#305 ssda az&#305 na verdi &#351 imdi bu nu okuon 3 k&#305 z varken ndn bi k&#305 za 3 ki&#351 i dald&#305 diyebilir bizim ama&ccedil k&#305 zlar&#305 daha &ccedil ok azd&#305 rmak tabi bu arada di&#287 er k&#305 zlar kendini kaybetmi&#351 bir &#351 ekilde bise atlad&#305 lar sonra herkes tuut&#287 &#305 u ki&#351 iyle delice siki&#351 &ouml eye baslad&#305 &#305 k 1.30 saaat siki&#351 me vuru&#351 ma sonunda herkes bitkin d&uuml &#351 m&uuml &#351 t&uuml bizim arklardan teki k&#305 z&#305 nam&#305 na bosalm&#305 st&#305 yani korunmam&#305 s ve sonra k&#305 z hamile kald&#305 mecburen evlenmek zorunda kald&#305 lar babas&#305 mafya &ccedil &#305 kt&#305 &#287 &#305 i&ccedil in onun g&ouml t yusuf yusuf olomustu &#351 uan y&uuml z&uuml m&uuml ze bakam&#305 oruz &ccedil &uuml nk&uuml duyguyu 3 ki&#351 i birden sikmi&#351 ti ve &#351 uan evliler ve bi &ccedil ocuklar&#305 var t&uuml rkiyede yasam&#305 yorlar bu olay&#305 siziznde payla&#351 mak istetik

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08