ben aysun ve melike

merhaba ad&#305 m mert 27 ya&#351 &#305 nday&#305 m bu olay 3 y&#305 l once oldu ve hala devam ed&#305 yor teyzem&#305 n 2 k&#305 z&#305 var b&#305 r&#305 25 ya&#351 &#305 nda 1.75 aysun di&#287 eri ise 19 ya&#351 &#305 nda ve 1.70 boyunda melike ben oldum olas&#305 melikeye hayrand&#305 m ve onunla yatmay&#305 hayal ed&#305 yordum bacaklar&#305 ve g&ouml t&uuml tam bir bombayd&#305 s&#305 k s&#305 k birbirlerimize gidip gel&#305 rd&#305 k y&#305 ne b&#305 ze geld&#305 kler&#305 b&#305 r ak&#351 am teyzemle annem&#305 n al&#305 &#351 veri&#351 e gidecekler&#305 n&#305 b&#305 l&#305 yordum ve teyzem&#305 n k&#305 zlar&#305 yla yanl&#305 z kalaca&#287 &#305 m i&ccedil in &ccedil ok heyecanl&#305 yd&#305 m ama teyzem sadece aysun u get&#305 rd&#305 .Bile bile uyuyor numaras&#305 yapt&#305 m ben gelmed&#305 &#287 &#305 m i&ccedil in aysun u da yanlar&#305 na almad&#305 lar yakla&#351 &#305 k yar&#305 m saat oturup g&#305 tt&#305 ler evde aysun la yanl&#305 zd&#305 k ve ben hala odamda uyuyor numaras&#305 yap&#305 yordum art&#305 k aysun un yan&#305 na gitmeye karar verd&#305 m ve odamdan &ccedil &#305 kt&#305 m birde bakt&#305 m sesler gel&#305 yordu gizlice salonun kap&#305 s&#305 ndan i&ccedil eri bakt&#305 m ve ne g&ouml reyim aysun mast&uuml rbasyon yap&#305 yordu bir yandan uyduda erotik kanal&#305 n&#305 izliyordu bir yandan da mast&uuml rbasyon yap&#305 yordu akl&#305 ma bir&#351 ey geld&#305 ve hemen odama giditip en dar ve aletimi en &ccedil ok belli eden donumu giyindim uyku sersemi gibi salona girdim ve &#351 ok &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 gibi yapt&#305 m aysun birden korktu ve birden toparlanmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 ama ben her&#351 eyi gordum aysun (l&uuml tfen kimseye s&ouml yleme dedi ne istersen yapar&#305 m dedi) bende her&#351 eyi yaapar m&#305 s&#305 n dedim evet dedi ve sonunda istedime ula&#351 m&#305 &#351 t&#305 m melike olmasa da aysun la yatma &#351 ans&#305 yakalam&#305 &#351 t&#305 m yava&#351 yava&#351 yan&#305 na oturdum &uuml zeri hala &ccedil &#305 plakt&#305 ve biraz titriyordu utanmaktan olsa gerek yava&#351 yava&#351 bacaklar&#305 n&#305 ellemeye ba&#351 lad&#305 m &ccedil ok k&#305 s&#305 k bir sesle yapma dedi ben bunu istiyorum yapmak zorundas&#305 n dedim y&#305 llard&#305 r sen&#305 n &#305 &ccedil in yan&#305 yorum dedim ve dudaklar&#305 na yap&#305 &#351 t&#305 m en ba&#351 ta kar&#351 &#305 l&#305 k vermedi elimi yava&#351 &ccedil a am&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m ve ellemeye ba&#351 lad&#305 m art&#305 k dayanamay&#305 p o da bana kar&#351 &#305 l&#305 k vermeye ba&#351 lad&#305 ve o da ben&#305 m aletimi ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 k&#305 sa bir s&uuml re sevi&#351 tikten sonra yava&#351 &ccedil a as&#305 l i&#351 e ge&ccedil meye ba&#351 lad&#305 k 19 cm lik sikim art&#305 k dayanamay&#305 p donumun kenar&#305 ndan &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 once bak&#305 p &#305 rk&#305 ld&#305 sonra ona s&#305 ra sende ded&#305 m aysun bu arada bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 yava&#351 &ccedil a onu a&#351 &#351 a&#287 &#305 ya e&#287 dim ve ben&#305 mk&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 k&#305 sa bir s&uuml re b&ouml yle devam ettik sonra odama gidip yata&#287 a yat&#305 r&#305 p domaltt&#305 m bakiremisin diye sordum ve hay&#305 r dedi beni &ccedil ok &#351 a&#351 &#305 rtm&#305 &#351 t&#305 ama o an akl&#305 mda sadece onu becermek vard&#305 ama ben yinede g&ouml t&uuml ne sokmay&#305 denedim olmad&#305 &ccedil ok dard&#305 parmaklar&#305 mla biraz geni&#351 lettim bu arada am&#305 iyice sulanm&#305 &#351 t&#305 ve ben parmaklar&#305 m&#305 soktukca ac&#305 &ccedil ekiyordu ama bir yandan da zevk al&#305 yordu ahhhh offff diye ba&#287 &#305 r&#305 yordu sonra sikimi g&ouml t&uuml ne dayad&#305 m ve sikmeye ba&#351 lad&#305 m bu arada inlemeleri art&#305 yordu ba&#351 ta yava&#351 yava&#351 yapt&#305 m sonra h&#305 zland&#305 m ve bo&#351 alaca&#287 &#305 m&#305 anlad&#305 m hemen &ccedil &#305 kard&#305 m ve g&ouml t&uuml ne bo&#351 ald&#305 m sonra tekrar yalamaya ba&#351 lad&#305 aletimi yakla&#351 &#305 k 5 dk bole devam ett&#305 ve tekrar ba&#351 lad&#305 k bu sefer am&#305 na sokacakt&#305 m yata&#287 a s&#305 rt &uuml st&uuml yatt&#305 ve bacaklar&#305 n&#305 a&ccedil t&#305 birden dayanamay&#305 p birden dald&#305 m i&ccedil i &ccedil ok s&#305 cakt&#305 yakla&#351 &#305 k 10 dk sonra y&#305 ne bo&#351 ald&#305 m bu arada kap&#305 &ccedil ald&#305 &ccedil ok kokmu&#351 tuk hemen toparland&#305 k ben gittim kap&#305 y&#305 a&ccedil t&#305 m ki ne g&ouml reyim melike gelmi&#351 ti daha &ccedil ok heyecanlanm&#305 &#351 t&#305 m i&ccedil eri ald&#305 m onu aysun a&#351 k&#305 m kimmi&#351 diye ba&#287 &#305 rd&#305 ve melike neler oluyor burda diyip odama gitti ve aysun yar&#305 &ccedil &#305 plak bir &#351 ekilde g&ouml r&uuml nce aysun melikeye kimseye s&ouml yleme dedi melike de benide al&#305 rsan&#305 z aran&#305 za kimseye s&ouml ylemem aysun onu yapa&#287 a &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 ve melikeyi soymaya ba&#351 lad&#305 birbirlerini ok&#351 uyorlar &ouml p&uuml &#351 &uuml yorlard&#305 benim alet dolay&#305 s&#305 ile tekrar kalkt&#305 ve aralar&#305 na girdim melike ye sokmaya ba&#351 ld&#305 m bu hep hayalimde olan &#351 eydi ve ger&ccedil ekle&#351 mi&#351 ti ben melikeye sokarken melikede aysun un am&#305 n&#305 yal&#305 yordu bir s&uuml re sonra &uuml &ccedil &uuml m&uuml zde bo&#351 ald&#305 k ve art&#305 k hergeld&#305 kler&#305 nde zaman bulduk&ccedil a bu yapt&#305 klar&#305 m&#305 z&#305 tekrarl&#305 yorduk.

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08