7 kiş i ve ben

bir g&uuml n ailem beni yaz kamp&#305 na g&ouml bdermi&#351 ti. orada &ccedil ok e&#287 leniyordum geceleri otelin discosuna gidiyorduk otelden d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kam&#305 yorduk ama otelde her&#351 ey serbestti. yine discodaki bir g&uuml n bir &ccedil ocuk benden ho&#351 and&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml yledi. bende yaz maceras&#305 arad&#305 &#287 &#305 m i&ccedil in kabul ettim. arkada&#351 lar&#305 n&#305 n yan&#305 na gittik. oturduk konu&#351 tuk. benden ho&#351 lanan ki&#351 i beni m&uuml zi&#287 in &ccedil ok sesli oldu&#287 unu s&ouml yleyerek odas&#305 na davet etti gittim. arkada&#351 lar&#305 dizcoda kalm&#305 &#351 t&#305 . neyse biz odada oturduk biraz daha sonra &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k &ccedil ok ate&#351 li &ouml p&uuml yordu. bir s&uuml re sonra sikinin havada oldu&#287 unu g&ouml r&uuml p g&uuml ld&uuml m. bana bakire olup olmad&#305 &#287 &#305 m&#305 sordu. 18ime yeni basm&#305 &#351 t&#305 m fakat bakire e&#287 ildim olmad&#305 &#287 &#305 m&#305 s&ouml yledim. mutlu oldu siki&#351 meye ba&#351 lad&#305 k &ouml nce her yerimi &ouml zellikle g&ouml g&uuml s u&ccedil lar&#305 m&#305 &#305 s&#305 rarak m&uuml th&#351 yal&#305 yordu. bende onun sikini ok&#351 uyordum. bana yeter dedi &uuml st&uuml me iyice geldi ve am&#305 ma soktu. azc&#305 k ac&#305 m&#305 &#351 t&#305 fakat &ccedil ok g&uuml zeldi. gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 ben sert sevdi&#287 imi s&ouml yleyerek h&#305 zlanmas&#305 n&#305 istedim. sa&ccedil &#305 m&#305 tutup deli gibi gidip geliyordu. bo&#351 alaca&#287 &#305 m dedi hemen a&#287 z&#305 ma ald&#305 m ve bo&#351 ald&#305 . ve bana madem sert seviyorsun arkada&#351 lar&#305 m&#305 da &ccedil a&#287 &#305 rmam&#305 ister misin dedi. &ouml nce teredd&uuml t ettim nas&#305 l yetece&#287 imi d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m fakat onlar hep b&ouml yle yaparlarm&#305 &#351 . maceren&#305 n fena olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml p tamam dedim hemen telefon etti ve arkada&#351 lar&#305 n&#305 &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 . mutlu bir &#351 ekilde geldiler. bir tanesi sikini a&#287 z&#305 ma verdi, di&#287 eri arkadan grdi, di&#287 eri alt&#305 ma yat&#305 p g&ouml &#287 &uuml slerimle ilgileniyordu, bir di&#287 eri video cekiyordu &ouml tekilerde s&#305 ra bekliyordu. toplam 8 ki&#351 iydik 7 erkek ve ben!!! a&#287 z&#305 ma ald&#305 &#287 &#305 m ki&#351 iyle g&ouml t&uuml me giren ki&#351 i yer de&#287 i&#351 ti ve &ouml nce g&ouml t&uuml mdeki bo&#351 alr&#305 onun yerine ba&#351 ka arkada&#351 &#305 ge&ccedil ecekti, pozisyon de&#287 i&#351 tik. ben yatt&#305 m biri am&#305 ma, i&#287 eri g&ouml t&uuml mebir di&#287 eri a&#287 z&#305 ma ve di&#287 eri de g&ouml &#287 &uuml slerimeydi var olan t&uuml m deliklerim doluydu ancak bir s&uuml re sonra inlemeye ba&#351 lad&#305 m ger&ccedil ekten &ccedil ok zevk al&#305 yordum birisi ulen k&#305 z zevkten &ouml lecek dedi o derece inliyordum. bunu diyen daha sonra am&#305 m&#305 girdi ve a&#287 z&#305 ma bo&#351 ald&#305 . sonunda 7 posta am&#305 ma ve 7 posta g&ouml t&uuml me yemi&#351 tim. g&ouml t deli&#287 im tuvalet deli&#287 i kadar olmu&#351 tu ve &ccedil ok bitkindim. s&#305 rayla hepsi a&#287 z&#305 ma bo&#351 ald&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml n 7 kez a&#287 z&#305 ma bo&#351 ald&#305 lar!! daha sonra odalar&#305 nda du&#351 bile almama izin vermeden kovdular beni git odana art&#305 k diye resmen kullanulmu&#351 t&#305 m ama memnundum zevkle uyudum. gitmeden &ouml nceki g&uuml n tekrar odalar&#305 na &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 lar gittim ve ayn&#305 &#351 eyler yine oldu ama bu sefer hepsi g&ouml t&uuml me bo&#351 ald&#305 ve &ccedil ok daha serttiler vuruyor&#351 ard&#305 delirdim zevkten seks k&ouml lesi olmak g&uuml zel bir &#351 ey benim gibi sert seven i&ccedil in. &ccedil ok mutluyum hen&uuml z 19umday&#305 m ama i&ccedil ime neler girdi neler..

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08